Różne oblicza intercyzy

adwokaci warszawa

Zawarcie związku małżeńskiego to dla wielu osób szczególny moment. Ponosi on za sobą wiele skutków i zmienia życie dwojga ludzi, którzy odtąd będą kroczyć przez nie wspólnie. Zmianie ulega także kwestia majątku. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje bowiem wspólnota majątkowa. Stan ten nie ma racji bytu, jeżeli przed zawarciem małżeństwa została podpisana umowa majątkowa, zwana intercyzą.

Rodzaje intercyzy

Większości z nas intercyza kojarzy się  wyłącznie z rozdzielnością majątkową. Tymczasem może ona oznaczać znacznie więcej, dzieląc się aż na cztery typy umów:

  • rozdzielność majątkową,
  • rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków,
  • rozszerzoną wspólność majątkową
  • ograniczoną wspólność majątkowa.

O rozdzielności majątkowej mówimy wówczas, kiedy mamy do czynienia ze stanem, kiedy każdy z małżonków dysponuje własnym, oddzielnym majątkiem. Drugi typ umowy jest zasadniczo podobny do pierwszego, z tym że, osoba, która w trakcie trwania małżeństwa dysponowała większym majątkiem, jest zobowiązana w chwili jego ustania zapłacić określoną kwotę drugiej stronie w celu wyrównania dorobków. Rozszerzona wspólność majątkowa polega na włączeniu na poczet majątku współmałżonka także tych rzeczy, które zostały nabyte przed ślubem. Ostatni rodzaj umowy odnosi się natomiast do ograniczenia tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego.

Myślisz o intercyzie? Mogą Ci pomóc adwokaci Warszawa

W Warszawie dostępna jest bogata oferta usług adwokackich. Wybór odpowiedniego rodzaju intercyzy ma znaczenie, dlatego warto przed podjęciem ostatecznej decyzji skonsultować się z prawnikiem. Co ważne — podpisanie intercyzy wymaga aktu notarialnego.