Jak wygląda ograniczenie władzy rodzicielskiej?

rozwody olsztyn

Władza rodzicielska przysługuje rodzicom dziecka do momentu osiągnięcia przez niego pełnoletniości. Niekiedy bywa ona ograniczona. Ograniczenie władzy rodzicielskie jest kojarzone negatywnie, jednak nie zawsze wynika ono z zaniedbań jednego z rodziców.

Kiedy władza rodzicielska może zostać ograniczona?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może zostać ograniczone z powodu zagrożenia dobra dziecka. Są to zazwyczaj ekstremalne i dramatyczne sytuacje. W takich wypadkach najczęściej oboje rodziców nie radzi sobie z wychowaniem dziecka. 

Ograniczenie władzy z powodu takich nieprzyjemnych sytuacji może skończyć się łagodnie, na przykład poprzez przypisanie asystenta lub kuratora rodziny, albo i tragicznie — gdy dziecko zostaje całkowicie odebrane rodzicom.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie zawsze jest zawinione.

Jednak istnieją przypadki, gdy władza rodzicielska jest ograniczona nie z powodu zawinienia rodzica. Jest to sytuacja, w której rodzice żyją osobno — w innych miastach, czy też krajach. Nie jest wtedy możliwe praktyczne wspólne decydowanie o życiu dziecka. Dzieje się tak często w wyniku rozwodów. 

Władza rodzicielska jednego z rodziców zostaje ograniczona nie w pełnym wymiarze. Wyłącza się go z decydowania o mniej istotnych dla dziecka sprawach. Rodzic wciąż może decydować o najbardziej istotnych sprawach, na przykład w wyborze szkoły, lekarza, spędzania wakacji, czy wyjazdu za granicą. Wtedy zgoda rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską jest wciąż niezbędna i istotna. 

Jeśli rozwodzący się małżonkowie z dzieckiem mają podejrzenie, że sąd ograniczy któremuś z nich władzę rodzicielską, to powinni niezwłocznie znaleźć adwokata (np. poprzez wpisanie “adwokat gdańsk”. Takie sytuacje są bardzo wrażliwe i skomplikowane, dlatego nie warto ryzykować.