Zły stan techniczny ciężarówek

Serwis ciężarówek

Policjanci z miejskich drogówek cyklicznie organizują już akcję pod nazwa „Truck”. W jej ramach kontrolują przede wszystkim ciężarówki i autobusy, które przemierzają polskimi drogami. Wyniki każdej kolejnej akcji są coraz bardziej zatrważające. Okazuje się, że stan techniczny ciężarówek jest tragiczny, wiele z nich nigdy nie powinny wyjeżdżać w trasę bowiem zagrażają nie tylko życiu kierowcy pojazdy, ale i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Tylko jednego dnia policjanci zatrzymują kilkaset dowodów rejestracyjnych za zły stan samochodów. Do najczęstszych usterek zaliczają się zużyte opony, wycieki oleju czy nieszczelność układu pneumatyki – usterki tego rodzaju powinny być poddane szczegółowej analizie w warsztacie bądź zająć się powinien nimi profesjonalny serwis ciężarówek. W żadnym przypadku samochody te nie powinny wyjechać na drogę.

Oprócz zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów, ich kierowcy otrzymali również wysokie mandaty. W kilkudziesięciu przypadkach nie mogli oni nawet kontynuować dalszej jazdy i koniecznym stawało się podstawienie zastępczych ciężarówek.

Nie lepiej bywa w przypadku autobusów. Tylko jednego dnia, w powiece elbląskim mandat otrzymało 64 kierowców autobusów.

Miejmy nadzieję, że akcje typu „Truck” sprawią, iż polepszy się bezpieczeństwo na polskich drogach.