Jak sporządzić raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego?

Raport bezpieczeństwa kosmetycznego

Każdy produkt oddany do użytku musi zostać odpowiednio przetestowany oraz oceniony na podstawie jego składu. Sporządzenie odpowiedniego raportu jest konieczne, zanim produkt zostanie jeszcze przekazany do użytku klientom.
Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego musi zostać wykonany zgodnie z szeregiem wytycznych. W pierwszej kolejności ocenie podlegają składniki kosmetyku. Chodzi przede wszystkim i kontrolę ich zgodności z prawem polskim. Bardzo ważne jest, aby kosmetyk nie zawierał składników niedozwolonych oraz ich pochodnych. Jeśli ocena będzie negatywna, preparat musi zostać wycofany ze sprzedaży. W drugim etapie z kolei testowana jest szkodliwość składników. Każdy z nich będzie badany toksykologiczne, pod względem rakotwórczości, wpływu na płodność, fototoksyczności, a także efektów podrażniających skórę. Kolejny etap badania jest niejako związany z poprzednimi. Na podstawie ich wyników wykonuje się badanie dotyczące ilości kosmetyku, jaką możemy zaaplikować na skórę, by nie powodowała ona podrażnień. Dopiero po tym badaniu, możliwe jest określenie stopnia bezpieczeństwa działania kosmetyku. Określa się go,  zakładając pewnego rodzaju margines bezpieczeństwa w oparciu i poprzednie wyniki. Jeśli w poprzednich badaniach wykryto śladowe ilości mikroorganizmów lub substancje chorobotwórcze, na tym etapie konieczne jest ich szczegółowe opisanie a przede wszystkim dokładna ich identyfikacja. Tego rodzaju badanie przeprowadza się na grupie ochotników, będących pod stałym nadzorem odpowiednich lekarzy, np. dermatologów lub ginekologów. Dopiero w momencie szczegółowego opisania wszystkich poszczególnych punktów, popartych badaniami oraz ich wynikami, możliwe jest wystosowanie wniosków. Na ich podstawie też, wydawana jest zgoda na dopuszczenie preparatu do sprzedaży oraz stosowania przez ludzi. Każdorazowy raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego wymaga również potwierdzenia oraz weryfikacji ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej co jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że produkt jest bezpieczny i stosowania przez większość ludzi.