Prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca – czy sąd może je przyznać?

prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca

Prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca w przypadku braku związku małżeńskiego nie jest przyznawane z automatu. Dopiero wtedy, kiedy ojcostwo zostanie sądownie uznane, ojciec będzie mieć pełnię praw do malucha – tak samo, jak jego matka. Według społecznej świadomości jest przekonanie, iż sądy najczęściej wydają decyzję o przyznaniu prawnej opieki nad dzieckiem matce. Oczywiście to może zdarzyć się w przypadku naprawdę małych dzieci, choć wiele zależy od okoliczności, w których doszło do sporu pomiędzy rodzicami dziecka.

 

Jeśli chodzi o prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca – takie sprawy najczęściej odbywają się w skutku spraw rozwodowych, kiedy matka, np. bezprawnie ogranicza ojcu kontakt z dzieckiem lub nie zajmuje się nim w należyty sposób. Sądy często orzekają prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca, szczególnie jeśli ten jest w stanie zapewnić lepsze warunki bytowe dziecku.

W jaki sposób sąd może przyznać prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca?

Na etapie wydawania decyzji przez sąd, jeśli chodzi o prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca, instytucja wspomaga się opinią od Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, gdzie w wyniku przeprowadzonych badań środowiskowych zostały ustalone kompetencje każdego z rodziców. Można śmiało powiedzieć, że prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca sąd może przyznać zawsze wtedy, kiedy dobro dziecko u boku matki jest zagrożone, np. występują problemy z alkoholem, uzależnienia od leków lub choroby psychiczne.