Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy

wózek widłowy Linde

Każdego roku zwiększa się liczba wypadków, jakie mają miejsce w pracy. Rocznie takich przypadków jest ponad 100 tysięcy. Należy przy tym brać pod uwagę, że przecież nie wszystkie zostają zgłoszone od razu, nie wszystkie zostają też uznane jako szkodliwe czy powodujące uszczerbek na zdrowiu.

Takim sytuacjom należy jednak bezwzględnie zapobiegać. Okazuje się, że najwięcej wypadków ma miejsce na placach budowy i tam, gdzie w ramach zawodowych obowiązków wykorzystywany jest tzw. sprzęt ciężki. Najczęściej przyczyną są usterki maszyn i urządzeń albo ich nieodpowiednia obsługa czy brak zabezpieczeń. To właśnie dlatego Urząd Dozoru Technicznego wytycza odpowiednie przepisy, które mają na celu wzmożone bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka w miejscu pracy.

W większości maszyn i urządzeń ciężkich konieczne są uprawnienia, by pracownik mógł zostać jej operatorem. Doskonałym przykładem może być wózek widłowy Linde. Aby pracownik mógł go obsługiwać konieczne staje się ukończenie przez niego 14 dniowego kursu oraz pozytywne zdanie egzaminu. Dopiero wtedy, gdy otrzyma właściwy certyfikat, może zająć się pracą w bezpiecznych warunkach. Daje to gwarancję ochrony nie tylko pracownika, ale również całego otoczenia.